Przesyłamy zbiór najważniejszych informacji:

 • Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. Należy tu jednak wyjaśnić, że wkład własny będzie jedynie gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli trzeba będzie go spłacić tak jak pozostałą część kredytu.
 • Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.
 • Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej.

Limity cenowe za 1 m2:

 • w przypadku nowych mieszkań i domów kupowanych od dewelopera– cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3
 • Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać kredyt gwarantowany?  Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2, gdy dzieci jest dwoje, 75m2, gdy dzieci jest troje, i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.
 • Przez jaki okres Państwo będzie gwarantować dopłaty do wkładu własnego? Zgodnie z ustawą o kredyt gwarantowany w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego będzie się można ubiegać maksymalnie do dnia 31 grudnia 2030 roku. Wysokość środków przeznaczanych na Fundusz została określona precyzyjnie w ustawie. W 2022 roku ma ona wynieść maksymalnie 100 mln zł.
 • Kto może skorzystać z programu? Wszyscy, rodzina, single, małżeństwa, pary nieformalne, a nawet obcokrajowcy (przy pewnych obostrzeniach).
 • Ile wynosi gwarancja BGK?Gwarancja BGK zastępująca wymóg wniesienia wkładu własnego wyniesie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt. Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. Zł.
 • Jak rząd będzie wypłacał pieniądze? Osoby kupujące na kredyt mieszkanie bez wkładu własnego, nie otrzymają pieniędzy do ręki. Wymagany wkład własny zostanie im doliczony do ogólnej kwoty zobowiązania, a jego spłata będzie gwarantowana przez BGK.
 • Posiadam już kredyt mieszkaniowy. Czy mogę zawnioskować o gwarancję BGK?Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.
 • Spłata rodzinna. Co to jest? Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko. Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko. Przykład: Danej rodzinie udzielony został gwarantowany kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat. W piątym roku spłaty tego kredytu rodzina powiększyła się o drugie dziecko. Wówczas kredytobiorca otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po upływie kolejnych pięciu lat, tj. w dziesiątym roku spłaty kredytu, w tej rodzinie rodzi się kolejne (trzecie) dziecko. Gospodarstwo domowe również otrzyma świadczenie. Tym razem w wysokości 60 tys. zł.